Điều kiện chào bán trái phiếu ra nước ngoài của công ty TNHH hai thành viên trở lên

điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài

Pháp luật có quy định về điều kiện bán trái phiếu ra nước ngoài với doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên. Vậy điều kiện đó là gì? Cùng NewCA tìm hiểu chi tiết trong nội dung của bài viết sau đây.

Điều kiện bán trái phiếu ra nước ngoài của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Để chào bán trái phiếu ra nước ngoài, gồm cả chào bán riêng lẻ và chào bán ra công chúng, công ty cần đáp ứng những điều kiện sau:

1. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Việc bán trái phiếu ra nước ngoài cần có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định, cụ thể như sau:

  • Phương án phát hành được là Hội đồng thành viên phê duyệt theo Điều lệ công ty.
  • Đối với công ty thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngoài thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành nêu trên, thẩm quyền chấp thuận phương án phát hành trái phiếu cũng cần tuân thủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
  • Đáp ứng tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
  • Tuân thủ quy định về các vấn đề như vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, pháp luật quản lý ngoại hối.
bán trái phiếu ra nước ngoài của công ty TNHH

Nguyên tắc chào bán trái phiếu ra nước ngoài

Khi thực hiện chào bán trái phiếu ra nước ngoài cần chú ý theo nguyên tắc sau đây:

  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chào bán trái phiếu cần tuân thủ theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP, đáp ứng các điều kiện về chào bán trái phiếu theo quy định tại thị trường phát hành.
  • Việc giao dịch trái phiếu ra thị trường nước ngoài cần tuân thủ theo quy định của thị trường đó để không gặp các vấn đề về pháp luật.

Hồ sơ đăng ký khoản bán trái phiếu ra nước ngoài đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký bán trái phiếu ra nước ngoài bao gồm:

(1) Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế (theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-NHNN).

(2) Hồ sơ pháp lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát hành bao gồm: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các văn bản sửa đổi (nếu có).

(3) Bản chính hoặc bản sao phương án phát hành trái phiếu quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng quy định hiện hành về điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

(4) Bản chính hoặc bản sao văn bản phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quốc tế của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát hành.

(5) Bản chính hoặc bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật đối với các chương trình, dự án đầu tư của công ty TNHH 2 thành viên trở lên trở lên; kế hoạch tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại khoản nợ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ thực hiện bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu quốc tế.

(6) Báo cáo về việc đáp ứng giới hạn vay nước ngoài theo quy định về điều kiện vay nước ngoài (nếu có); đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành tại thời điểm cuối 03 tháng gần nhất trước ngày nộp hồ sơ đăng ký khoản phát hành (công ty phát hành là tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-NHNN).

(7) Bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế (áp dụng đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát hành là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán).

(8) Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt thỏa thuận liên quan đến đợt phát hành trong đó có thông tin về điều kiện, điều khoản trái phiếu được phát hành; thông tin về việc thu tiền bán trái phiếu, thanh toán gốc, lãi, phí trái phiếu; tổ chức là đại diện bên cho vay (nếu có); các đại lý liên quan tùy theo cấu trúc của đợt phát hành.

(9) Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác (nếu có) mà công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát hành ký với bên nước ngoài ràng buộc nghĩa vụ trả phí liên quan đến khoản phát hành.

Trên đây là điều kiện bán trái phiếu ra nước ngoài đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Doanh nghiệp cần chú ý tuân thủ theo đúng quy định tại Việt Nam cũng như thị trường chào bán để đảm bảo mặt pháp lý, tránh những rủi ro không đáng có.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON