Cách kê khai thu nhập năm 2023 để người lao động giảm số thuế TNCN phải đóng?

thumnail 1

Bạn có biết, người lao động có thể giảm số thuế TNCN nếu kế toán công ty kê khai thu nhập chính xác và hiệu quả. Vậy trong năm 2023, kế toán của công ty cần kê khai thu nhập (phân bổ thu nhập) của người lao động như thế nào để họ giảm số tiền đóng thuế TNCN?

Kê khai thuế được thực hiện như thế nào?

Doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, doanh nghiệp, tổ chức, trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế 

Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau: 

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý. 

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

Cách kê khai thu nhập (phân bổ thu nhập) để giảm số thuế TNCN cho người lao động

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp sẽ được trừ trước khi tính thuế TNCN. Bởi vậy, kế toán cần phải kê khai thu nhập năm 2023 (phân bổ thu nhập) của người lao động đúng với thực tế và quy định của pháp luật để đảm bảo lợi ích chính đáng của người lao động. Sau đây, là đơn cử các khoản được trừ trước khi tính thuế TNCN tiêu biểu (hầu như ở công ty nào cũng có):

Phụ cấp công tác phí

Nếu công ty có khoản phụ cấp cho người lao động đi công tác thì khoản tiền này người lao động không phải đóng thuế TNCN (Công ty cần phải có quy chế rõ ràng, theo đó quy định rõ điều kiện được hưởng và mức hưởng tiền phụ cấp công tác phí). Nội dung này được quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Tiền phụ cấp điện thoại

Hiện tại, pháp luật hiện hành chưa quy định rõ về vấn đề này, chỉ quy định các khoản phụ cấp phải ghi rõ điều kiện được hưởng và mức hưởng trong hợp đồng lao động hoặc quy chế của Doanh nghiệp (Do đó, công ty quy định phụ cấp tiền điện thoại bao nhiêu thì được miễn tiền thuế TNCN bấy nhiêu).

ke khai thu nhap

Tiền phụ cấp trang phục

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, tiền phụ cấp trang phục chi bằng tiền cho người lao động không quá 5.000.000 đồng/người/năm.

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.

Tiền ăn giữa ca

Căn cứ khoản 4 Điều 25 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người quản lý công ty không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng.

Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế – Thông tư 111/2013/TT-BTC

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Kê khai thu nhập (phân bố thu nhập của người lao động) đúng pháp luật – nghĩa vụ của mọi doanh nghiệp

Kế toán của công ty phải có trách nhiệm kê khai thu nhập (phân bổ thu nhập) các khoản thu nhập, phụ cấp, trợ cấp… của người lao động một cách đúng pháp luật, đúng thực tế để đảm bảo được quyền lợi chính đáng của người lao động, công ty tránh gặp rủi ro pháp lý.

Thực tế, kế toán của một số công ty đưa toàn bộ khoản phụ cấp, trợ cấp của người lao động vào một khoản duy nhất (tiền lương) để thuận tiện cho công việc kế toán. Tuy nhiên, việc làm này là gây thiệt hại cho người lao động.

Ngoài ra, cũng có một số công ty phân bổ tiền lương, tiền công của người lao động vào những khoản không phải đóng thuế TNCN một cách không đúng pháp luật (nhằm trốn thuế) thì đó là hành vi phạm pháp.

Lời kết

Trên đây là những thông tin mà người lao động và kế toán doanh nghiệp cần nắm rõ khi kê khai thu nhập (phân bổ thu nhập) để đảm bảo đầy đủ quyền lợi của bản thân. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan, đừng quên theo dõi mục tin tức của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều bài viết mới nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON