Cách hạch toán tiền lương, BHXH và kinh phí công đoàn chi tiết 2023

Cách hạch toán tiền lương, BHXH và kinh phí công đoàn chi tiết 2023

Bạn đang gặp vướng mắc về cách hạch toán tiền lương, BHXH và kinh phí công đoàn thì đọc ngay bài viết dưới đây nhé, NewCA sẽ lên bài viết chi tiết hướng dẫn bạn.

Hạch toán tiền lương và các khoản phụ cấp

Để hạch toán chính xác và chi tiết chi phí tiền lương cho từng bộ phận, doanh nghiệp cần xác định được chi phí đó thuộc bộ phận nào? Ví dụ bộ phận văn phòng, bộ phận sản xuất hay bộ phận bán hàng…

Ngoài ra, cần xác định được doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 hay Thông tư 200. Do một số tài khoản chi tiết sẽ khác nhau ở hai thông tư này.

Dựa vào bảng tính lương kế toán hạch toán như sau:

Theo thông tư 133:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
 • Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng
 • Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Có TK 334 – Phải trả người lao động

Theo thông tư 200:

 • Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
 • Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
 • Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (6231)
 • Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6271)
 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6411)
 • Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)
 • Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348).

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về phần mềm kế toán tại NewCA

Cách hạch toán các khoản bảo hiểm trích theo lương

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Và Công văn 2159/BHXH-BT của BHXH Việt Nam áp dụng từ ngày 1/6/2017 thì tỷ lệ trích các khoản theo lương được thể hiện như bảng bên dưới đây:

hach toan tien

– Tổng tiền bảo hiểm doanh nghiệp phải nộp = 21,5% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm:

 • Nợ TK 241, 622, 623, 627, 641, 642: Tổng tiền bảo hiểm + Kinh phí công đoàn doanh nghiệp phải nộp
 • Có TK 3383 (BHXH): 17,5% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm
 • Có TK 3384 (BHYT): 3% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm
 • Có TK 3386 (BHTN): 1% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm
 • Có TK 3382 (KPCĐ): 2% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm (nếu có)

– Tổng tiền bảo hiểm nhân viên phải nộp = 10,5% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm:

 • Nợ TK 334: Tổng tiền bảo hiểm nhân viên phải nộp
 • Có TK 3383 (BHXH): 8% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm
 • Có TK 3384 (BHYT): 1,5% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm
 • Có TK 3386 (BHTN): 1% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm

Cách hạch toán kinh phí công đoàn

– Với kinh phí công đoàn, thì hạch toán chi tiết theo từng bộ phận, tính vào chi phí của doanh nghiệp:

Nợ TK: 154, 241, 622, 623 727, 641, 642…

Có 3382: (Tổng tiền lương tham gia BHXH (X) 2%)

– Khi nộp tiền kinh phí công đoàn:

Nợ TK 3382. (Tổng tiền lương tham gia BHXH (X) 2%)

Có TK 111, 112

Lưu ý: Đó là cách hạch toán kinh phí công đoàn của doanh nghiệp phải nộp cho Liên đoàn lao động Quận, huyện.

Nếu là Đoàn phí công đoàn của các nhân viên trong công ty tham gia Tổ chức công đoàn cơ sở (Tức là số tiền đoàn phí của các đoàn viên đóng bằng 1% số tiền lương tháng tham gia BHXH) thì Doanh nghiệp không phải hạch toán đoàn phí công đoàn vào sổ sách kế toán mà sẽ theo dõi riêng bên ngoài sổ sách kế toán.

– Nếu Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng 65% tổng số thu Kinh phí công đoàn thì các bạn theo dõi qua TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác.

Nợ TK 3382.

Có TK 3388.

Lưu ý: Đó là tiền kinh phí công đoàn bị truy thu, còn nếu là khoản tiền bị phạt thì sẽ không được đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Quy định tại khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định về thuế TNDN:

2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Kết luận

Trên đây NewCA đã tổng hợp và lên bài viết hướng dẫn bạn cách hạch toán tiền lương, BHXH và kinh phí công đoàn. Bên cạnh đó, để giúp kế toán tổng hợp, quản lý tài chính chuyên nghiệp và hiệu quả, NewCA có phần mềm kế toán CyberBook trực tuyến giúp tối ưu hóa quy trình kế toán, quản lý tài chính của doanh nghiệp một cách vẹn toàn và hiệu quả.

Đăng ký tìm hiểu và tư vấn miễn phí phần mềm kế toán CyberBook tại đây hoặc liên hệ với NewCA theo thông tin bên dưới.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON