Chi tiết các khoản đóng BHXH đối với DN và người lao động

Chi tiết các khoản đóng BHXH đối với DN và người lao động

Đóng bảo hiểm xã hội là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp và người lao động làm việc trên cơ sở giao kết hợp đồng lao động tại doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về các khoản đóng BHXH, giúp doanh nghiệp và người lao động có thể chủ động nắm được thông tin và tham gia BHXH theo đúng quy định của pháp luật.

Các khoản đóng BHXH bắt buộc trích từ lương tháng

Theo Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đóng BHXH theo tiền lương được quyết định và chi trả bởi người sử dụng lao động (doanh nghiệp) thì các khoản đóng BHXH sẽ bao gồm:

 • Mức lương
 • Phụ cấp lương
 • Các khoản bổ sung khác theo quy định pháp luật

Cũng tại Điều 63, bộ luật đã quy định mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh và tính theo mức lương cơ sở. 

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ ngày 01/07/2022, mức lương tối thiểu vùng đã được tăng thêm với mức bình quân là 6% so với quy định trước. 

Do đó, người lao động cần cập nhật thông tin về mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật hiện nay.

Quy định về mức nộp các khoản đóng BHXH hiện nay

Các khoản đóng BHXH đối với người lao động và người sử dụng lao động bao gồm:

 • Quỹ hưu trí, tử tuất
 • Quỹ ốm đau, thai sản
 • Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
 • Quỹ bảo hiểm y tế

Mức đóng cụ thể của từng khoản bảo hiểm xã hội tính từ 01/10/2022 sẽ được cập nhật chi tiết dưới đây.

các khoản đóng bhxh
Quy định về mức nộp các khoản đóng BHXH hiện nay

Với doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp – chủ thể đóng bảo hiểm xã hội thuộc nhóm đối tượng người sử dụng lao động sẽ thực hiện đóng các khoản bảo hiểm xã hội theo mức như sau:

BHXHBHXHBHXHBHTNBHYTTổng
Quỹ hưu trí, tử tuấtQuỹ TNLĐ, BNNBảo hiểm ốm đau, thai sản
Doanh nghiệp sử dụng người lao động Việt Nam14%0,5%3%1%3%21,5%
Doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài14%14%0,5%3%20,5%

Ví dụ: Với tổng lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 8.000.000 đồng

 • Doanh nghiệp sử dụng người lao động Việt Nam sẽ phải đóng 1.720.000 đồng vào quỹ bảo hiểm xã hội
 • Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài sẽ đóng 1.640.000 đồng

Với người lao động

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài sẽ đóng bảo hiểm xã hội với mức đóng như sau:

BHXHBHXHBHXHBHTNBHYTTổng
Quỹ hưu trí, tử tuấtQuỹ TNLĐ, BNNQuỹ TNLĐ, BNN
Người lao động Việt Nam1%1,5%10,5%
Người lao động nước ngoài1,5%9,5%

Ví dụ: Trường hợp mỗi tháng tổng tiền lương đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc là 8.000.000 đồng

 • Người lao động Việt Nam sẽ trích đóng 840.000 đồng
 • Người lao động nước ngoài đóng 760.000 đồng
các khoản đóng bhxh
Các khoản đóng bhxh

Quy định về xử lý vi phạm trong quá trình tham gia các khoản đóng BHXH

Ngày 17/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tại Điều 39, bản Nghị định đã quy định rõ về mức xử phạt khi vi phạm quy định các khoản đóng BHXH như sau:

 • Phạt từ 500.000 – 1 triệu đồng đối với trường hợp người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức nộp đã quy định.
 • Phạt từ 1 triệu – 3 triệu đồng khi doanh nghiệp không niêm yết công khai, không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.
 • Phạt từ 1 triệu – 3 triệu đồng đối với mỗi trường hợp doanh nghiệp không thực hiện thủ tục xác nhận đóng BHTN, làm ảnh hưởng việc hưởng chế độ BHTN của người lao động theo quy định.
 • Phạt từ 5 triệu – 10 triệu đồng nếu doanh nghiệp không cung cấp chính xác, đầy đủ và kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến đóng, hưởng BHXH, BHTN.
 • Phạt từ 12% – 15% tổng số tiền phải đóng BHXH, BHTN với doanh nghiệp chậm đóng, đóng không đúng mức, đóng không đủ số người thuộc diện tham gia hoặc chiếm dụng tiền đóng của người lao động.
 • Phạt từ 18% – 20% tổng số tiền BHXH, BHTN phải đóng đối với doanh nghiệp không tham gia BHXH bắt buộc, BHTN (trường hợp chưa đến mức xử phạt hình sự).
 • Phạt từ 50 triệu – 75 triệu đồng đối với doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội hoặc sửa chữa, làm sai lệch văn bản, tài liệu trong hồ sơ BHXH (trường hợp chưa đến mức xử phạt hình sự).

Mức lương tối thiểu vùng được tăng lên bao nhiêu?

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ ngày 01/07/2022, mức lương tối thiểu vùng đã được tăng thêm với mức bình quân là 6% so với quy định trước.

Có bao nhiêu mức phạt về xử lý vi phạm trong quá trình tham gia các khoản đóng BHXH?

Theo Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, có 7 mức phạt về xử lý vi phạm trong quá trình tham gia các khoản đóng BHXH

Trên đây là thông tin chi tiết về các khoản đóng BHXH đối với doanh nghiệp và người lao động. Để đảm bảo quá trình tham gia BHXH diễn ra theo đúng quy định và đảm bảo lợi ích của mình, doanh nghiệp và người lao động nên chủ động cập nhật và thực hiện đóng BHXH theo đúng các nội dung được quy định trong hệ thống pháp luật hiện nay.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON