Bồi thường bảo hiểm là gì? Nguyên tắc và thủ tục bồi thường

Bồi thường bảo hiểm

Khi doanh nghiệp gặp một vấn đề rủi ro nào đó trong quá trình hoạt động. Trong phạm vi của bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường về mặt tài sản đối với những rủi ro này. Vậy khi nào thì doanh nghiệp được bồi thường? Thủ tục thực hiện ra sao? Dưới đây là tất cả những thông tin về bồi thường bảo hiểm bạn cần biết.

Bồi thường bảo hiểm là gì?

Bồi thường bảo hiểm được hiểu đơn giản là trách nhiệm của công ty bảo hiểm phải thực hiện đối với mỗi doanh nghiệp, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội. Khi doanh nghiệp bị sự cố hoặc một rủi ro nào đó về tài sản. 

Bồi thường được thực hiện trên cơ sở giám định của cơ quan chức năng. Đồng thời, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về bảo hiểm xã hội.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội điện tử tại NewCA

Nguyên tắc áp dụng bồi thường bảo hiểm

Nguyên tắc áp dụng bồi thường bảo hiểm được dựa trên cơ sở luật bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về bảo hiểm xã hội khác. Các văn bản này được các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành.

Một trong những nguyên tắc cơ bản của bồi thường bảo hiểm đó là giá trị của hợp đồng bồi thường không được lớn hơn giá trị thực tế của tài sản bị rủi ro, thiệt hại. Theo đó, Công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường đối với cá nhân, doanh nghiệp bị rủi ro, tuy nhiên tổng giá trị bồi thường phải nhỏ hơn tổng giá trị tài sản bị thiệt hại nêu trên.

Nguyên tắc áp dụng bồi thường bảo hiểm
Nguyên tắc áp dụng bồi thường bảo hiểm

#1 Thời điểm áp dụng bồi thường bảo hiểm

Việc áp dụng bồi thường bảo hiểm được thực hiện khi và chỉ khi các điều kiện cần về thời điểm tham gia bảo hiểm của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Theo đó, nguyên tắc áp dụng về thời điểm sẽ được hiểu như sau:

 • Hợp đồng bảo hiểm đã được ký và ban hành trước đó, trên cơ sở thống nhất của 2 bên doanh nghiệp và phía công ty bảo hiểm.
 • Số tiền phí theo hợp đồng bảo hiểm đã được doanh nghiệp đóng đầy đủ theo đúng quy định và sự thống nhất của cả 2 bên.
 • Trong trường hợp bên mua bảo hiểm khó khăn về tài chính cần được thống nhất trao đổi với công ty bảo hiểm từ trước và được ghi cụ thể trong hợp đồng hoặc tự thương lượng với nhau trên cơ sở sự thống nhất của cả 2 bên.
 • Việc đóng phí bảo hiểm cần được chứng minh bằng các hóa đơn giao dịch theo quy định của pháp luật. Theo đó việc công nhận doanh nghiệp đã đóng đầy đủ phí phải được chứng minh bằng căn cứ cụ thể và đúng quy định.

#2 Nguyên tắc khi bồi thường bảo hiểm về tài sản

Việc áp dụng bồi thường bảo hiểm về tài sản được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:

 • Một là, giá trị của tài sản được tính tại thời điểm xảy ra sự cố và được áp dụng mức giá thị trường hiện hành của tài sản. Đảm bảo không được vượt quá số tiền bảo hiểm.
 • Căn cứ tình hình thực tế, tại thời điểm xảy ra sự cố để xác định mức độ và ước tính thiệt hại về giá trị tài sản được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm.
 • Việc thực hiện bồi thường về tài sản được thực hiện đúng quy định của pháp luật về luật bảo hiểm xã hội và các quy định khác. Tuyệt đối nói không với các hành vi lợi dụng, trục lợi hoặc vi phạm pháp luật.

#3 Nguyên tắc về hình thức bồi thường bảo hiểm

Trên cơ sở mức độ thiệt hại và giám định thực tế tại thời điểm xảy ra sự cố đối với đơn vị mua bảo hiểm. Từ đó, phía công ty bảo hiểm sẽ thương lượng và thống nhất với bên mua bảo hiểm về hình thức bồi thường. Thông thường sẽ có các hình thức bồi thường sau đây:

 • Tiến hành nghiệm thu và sửa chữa lại tài sản bị thiệt hại trong trường hợp là hư hỏng nhẹ, hoặc bồi thường bằng một tài sản có giá trị tương đương.
 • Trường hợp không được chấp thuận và thống nhất của 2 bên, việc bồi thường được thực hiện bằng cachs trả lại tiền tương đương với giá trị của tài sản bị thiệt hại.
 • Thông thương, việc áp dụng hình thức thay thế hoặc sửa chữa đối với tài sản bị thiệt hại sẽ ít phổ biến hơn so với hình thức bồi thường bằng tiền mặt. Và đảm bảo nguyên tắc nhanh chóng, tiện lợi cho cả 2 bên.

#4 Bồi thường đối với hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Trên cơ sở thống nhất từ ban đầu của hợp đồng. Công ty bảo hiểm sẽ tiến hành thanh toán đối với bên mua bảo hiểm số tiền tương ứng đã ghi trong hợp đồng. Số tiền được bồi thường trong trường hợp này sẽ bao gồm:

 • Chi phí hợp đồng bảo hiểm
 • Phí và lệ phí hợp pháp của bên mua bảo hiểm.
 • Các phát sinh khác trên cơ sở thống nhất của cả 2 bên trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Thủ tục thực hiện bồi thường bảo hiểm

Việc bồi thường bảo hiểm được tiến hành ngay sau khi bên mua bảo hiểm xảy ra rủi ro. Theo đó, phía công ty bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành giám định thiệt hại và điều tra nếu phát hiện có dấu hiệu khả nghi nào đó.

Bồi thường bảo hiểm chỉ được thực hiện khi và chỉ khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về sự cố rủi ro không mong muốn đối với bên mua bảo hiểm.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục điều tra, giám định. Phía công ty bảo hiểm có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục và tiến hành bồi thường theo quy định và số tiền được ghi trong hợp đồng.

Hai bên tiến hành ký nhận và bàn giao tiền hoặc tài sản bồi thường bảo hiểm tương đương. Ngay sau khi ký nhận, bàn giao 2 bên cần thực hiện các thủ tục về hoàn tất hồ sơ như sao chép, lưu trữ và các chứng thực khác có liên quan.

Những lưu ý khi thực hiện bồi thường bảo hiểm

Việc thực hiện bồi thường bảo hiểm được thực hiện trên cơ sở Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác về lĩnh vực bảo hiểm. Tuy nhiên, dưới đây là những lưu ý bạn cần biết khi thực hiện bồi thường bảo hiểm:

 • Bồi thường bảo hiểm phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và các điều khoản ghi trong hợp đồng.
 • Quá trình thực hiện bảo hiểm nếu có phát sinh nào hoặc điều chỉnh trong phần phí bảo hiểm, cả 2 bên cần phải thống nhất và chỉnh lý ngay trong hợp đồng bảo hiểm. 
 • Việc bồi thường nên có bên thứ 3 chứng thực, để hạn chế những phát sinh không đáng có sau này.
 • Bất kỳ một giao dịch nào trong quá trình bồi thường bảo hiểm cần được chứng thực cụ thể và chi tiết, hạn chế những gì không mong muốn trong quá trình thực hiện bảo hiểm.
 • Khâu kiểm định giá trị tài sản cần được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tóm tắt bài viết

Bồi thường bảo hiểm là gì?

Bồi thường bảo hiểm được hiểu đơn giản là trách nhiệm của công ty bảo hiểm phải thực hiện đối với mỗi doanh nghiệp, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội. Khi doanh nghiệp bị sự cố hoặc một rủi ro nào đó về tài sản. 

Những lưu ý khi thực hiện bồi thường bảo hiểm

1. Bồi thường bảo hiểm phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và các điều khoản ghi trong hợp đồng.
2. Quá trình thực hiện bảo hiểm nếu có phát sinh nào hoặc điều chỉnh trong phần phí bảo hiểm, cả 2 bên cần phải thống nhất và chỉnh lý ngay trong hợp đồng bảo hiểm. 
3. Việc bồi thường nên có bên thứ 3 chứng thực, để hạn chế những phát sinh không đáng có sau này.
4. Bất kỳ một giao dịch nào trong quá trình bồi thường bảo hiểm cần được chứng thực cụ thể và chi tiết, hạn chế những gì không mong muốn trong quá trình thực hiện bảo hiểm.
5. Khâu kiểm định giá trị tài sản cần được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là những kiến thức tổng hợp về bồi thường bảo hiểm. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp bạn bổ sung thêm cho mình những kiến thức bổ ích. Vui lòng để lại ý kiến dưới phần bình luận nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON