Thông tin cập nhật biểu mẫu báo cáo tài chính mới nhất

Thông tin cập nhật biểu mẫu báo cáo tài chính mới nhất

Biểu mẫu báo cáo tài chính thường được các doanh nghiệp sử dụng phục vụ cho việc báo cáo các thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh tại doanh nghiệp đó. Là một trong những biểu mẫu quan trọng, báo cáo tài chính hiện mang vai trò khá quan trọng trong việc đưa ra quyết định kinh tế.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị biểu mẫu báo cáo sao cho hợp lý lại vô tình gây khó khăn cho các doanh nghiệp mới và trẻ. Vậy cần phải cung cấp thông tin gì trong biểu mẫu đó? Và biểu mẫu báo cáo bao gồm những hệ thống nào? 

NewCA sẽ cung cấp thông tin về biểu mẫu báo cáo này qua bài viết dưới đây nhé!

Mục đích sử dụng biểu mẫu báo cáo tài chính

Như thông tin ở trên, căn cứ trên điều 97 thông tư 200/2014/TT-BTC thì biểu mẫu báo cáo tài chính đã đáp ứng nhu cầu quản lý không chỉ của chủ doanh nghiệp mà còn cả cơ quan nhà nước. Biểu mẫu báo cáo cũng có thể đáp ứng nhu cầu hữu ích của người sử dụng ở việc đưa ra quyết định kinh tế, bằng việc đưa ra các thông tin cơ bản của doanh nghiệp như:

 • Thông tin về tài sản.
 • Thông tin về nợ phải trả.
 • Thông tin về vốn chủ sở hữu.
 • Thông tin về doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh, thu nhập khác, chi phí khác.
 • Thông tin về lãi lỗ, phân chia kết quả kinh doanh.
 • Thông tin về các luồng tiền.

Hệ thống các biểu mẫu báo cáo tài chính mới nhất

Căn cứ theo thông tư 200 ở phụ lục 200, biểu mẫu báo cáo tài chính bao gồm hệ thống năm và hệ thống niên độ. Và đặc biệt trong thông tư 200 thì các chỉ tiêu không có số liệu miễn trình bày trên báo cáo thì doanh nghiệp cần đánh số thứ tự chỉ tiêu lại theo nguyên tắc liên tục mỗi phần.

#1. Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính năm

Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính năm bao gồm các mẫu báo cáo hệ thống sau:

Ký hiệu mẫu báo cáoMẫu báo cáo
Mẫu B01 – DNMẫu về bảng cân đối kế toán
Mẫu B02 – DNMẫu báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh
Mẫu B03 – DNMẫu về báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Mẫu B09 – DNMẫu về bản thuyết minh báo cáo tài chính
Biểu mẫu báo cáo tài chính năm

#2. Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ

Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm hai dạng là dạng đầy đủ và dạng tóm lược. Vậy hai dạng báo cáo này có các mẫu báo cáo nào cụ thể? NewCA cập nhật theo thông tin mới nhất cho các doanh nghiệp dựa trên hai dạng báo cáo như sau:

Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ thuộc dạng đầy đủ

Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ thường có các mẫu báo cáo như sau:

Ký hiệu mẫu báo cáoMẫu báo cáo
Mẫu B01a – DNMẫu về bảng cân đối kế toán giữa niên độ
Mẫu B02a – DNMẫu báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
Mẫu B03a – DNMẫu báo cáo về lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ
Mẫu B09a – DNBản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
Các mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ

Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ thuộc dạng tóm lược

Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược cũng tương tự bao gồm 4 mẫu báo cáo:

 • Mẫu số B01b – DN (bảng cân đối kế toán giữa niên độ).
 • Mẫu số B02b – DN (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ).
 • Mẫu số B03b – DN (báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ).
 • Mẫu số B09b – DN (bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc).

Kỳ lập báo cáo tài chính doanh nghiệp trong quy định

Tùy theo hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính mà kỳ lập được quy định khác nhau trong thông tư 200/2014/TT-BTC:

 • Kỳ lập dành cho hệ thống báo cáo năm: doanh nghiệp lập báo cáo theo quy định của Luật kế toán.
 • Kỳ lập dành cho hệ thống báo cáo giữa niên độ: báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm báo cáo tài chính quý (cả quý IV) và báo cáo tài chính bán niên.
 • Kỳ lập dành cho hệ thống báo cáo khác: có thể lập báo cáo theo kỳ kế toán khác theo yêu cầu pháp luật/ chủ sở hữu/ công ty mẹ. Ngoài ra đơn vị kế toán cũng câng lập báo cáo tại thời điểm đơn vị bị chia tách, hợp nhất hoặc sáp nhập, giải thể…
Kỳ lập báo cáo tài chính doanh nghiệp trong quy định
Kỳ lập báo cáo tài chính doanh nghiệp trong quy định

Còn một điều lưu ý, trường hợp nhận được báo cáo tài chính trong năm tài chính khác năm dương lịch, các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cho doanh nghiệp theo nguyên tắc:

 • Báo cáo của doanh nghiệp bắt đầu từ ngày ¼ và kết thúc vào 31/3 hàng năm thì số liệu trên biểu mẫu báo cáo tài chính được tổng hợp thống kê vào số liệu của năm trước liền kề.
 • Báo cáo của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 hàng năm thì sử dụng biểu mẫu báo cáo tài chính bán niên.
 • Báo cáo của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/10, kết thúc vào 30/9 hàng năm thì số liệu trên báo cáo được tổng hợp thống kê vào số liệu của năm sau.

Câu hỏi thường gặp

Biểu mẫu báo cáo tài chính là gì?

Biểu mẫu báo cáo tài chính thường được các doanh nghiệp sử dụng phục vụ cho việc báo cáo các thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh tại doanh nghiệp đó. Là một trong những biểu mẫu quan trọng, báo cáo tài chính hiện mang vai trò khá quan trọng trong việc đưa ra quyết định kinh tế.

Mục đích sử dụng biểu mẫu báo cáo tài chính là gì?

Biểu mẫu báo cáo có thể đáp ứng nhu cầu hữu ích của người sử dụng ở việc đưa ra quyết định kinh tế, bằng việc đưa ra các thông tin cơ bản của doanh nghiệp như:
– Thông tin về tài sản.
– Thông tin về nợ phải trả.
– Thông tin về vốn chủ sở hữu.
– Thông tin về doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh, thu nhập khác, chi phí khác.
– Thông tin về lãi lỗ, phân chia kết quả kinh doanh.
– Thông tin về các luồng tiền.

Bài viết trên đã cung cấp đủ các thông tin mới nhất về biểu mẫu báo cáo tài chính. Nếu các doanh nghiệp có vấn đề hoặc thắc mắc về bài viết, hãy liên hệ theo thông tin bên dưới để được giải đáp. Ngoài ra nếu các doanh nghiệp có nhu cầu lập báo cáo tài chính theo năm, hãy tham khảo thêm ở NewCA – nhà cung cấp phân phối dịch vụ lập báo cáo theo năm qua kế toán Việt Nhật. NewCA cam kết mang lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON