Báo tăng mức đóng BHXH mới nhất năm 2022

Báo tăng mức đóng BHXH mới nhất năm 2022

Theo quy định của pháp luật đang và đã được thay đổi về mức đóng BHXH dành cho cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp. Theo đó, nhiều tổ chức, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật là bao nhiêu? Và cách báo tăng BHXH cho người lao động dành cho doanh nghiệp như thế nào? Cùng NewCA tìm hiểu về báo tăng mức đóng BHXH mới nhất năm 2022.

Báo tăng mức BHXH năm 2022

Báo tăng mức đóng BHXH được tính trên phần trăm tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động. Mặc dù năm 2022, người lao động ở nước ngoài đã có thể tham gia các chế độ bảo hiểm bao gồm mức đóng BHXH bắt buộc (HT-TT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS); quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT).

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội điện tử tại NewCA

Tuy nhiên, đối với người lao động là công dân của Việt Nam và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có tỷ lệ mức đóng BHXH hoàn toàn khác nhau. Cụ thể mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp đối với từng đối tượng như sau:

#1. Mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân Việt Nam

Tại các tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, đóng BHXH căn cứ theo quy định của pháp luật tại:

  • Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.
  • Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 về quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.
  • Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
  • Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN năm 2021.

Mức đóng BHXH của người lao động Việt Nam từ ngày 01/07 – 30/09/2022 

Mức đóng BHXH của người lao động Việt Nam từ ngày 01/07 - 30/09/2022 
Mức đóng BHXH của người lao động Việt Nam từ ngày 01/07 – 30/09/2022 

Như ta thấy, theo Điều 1 và Điều 2 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (hướng dẫn Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021) quy định về chính sách đóng BHXH đã giảm mức đóng bảo hiểm cho người lao động, thì người sử dụng lao động (tổ chức, doanh nghiệp) được áp dụng mức đóng bằng 0% vào Quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng, từ 01/7 – 30/6/2022. Từ ngày 01/07 – 30/09/2022, người sử dụng lao động như tổ chức hay doanh nghiệp phải đóng 0,5% vào quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp thay vì 0% như trước đó. 

Với trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp thì khi đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chấp thuận thì được đóng vào quỹ Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là 0,3%.

Mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân Việt Nam

Mức đóng từ ngày 1/10/2022 cho đến nay

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT cho người lao động Việt Nam từ ngày 01/10/2022 cho đến nay như sau:

Mức đóng từ ngày 1/10/2022 cho đến nay
Mức đóng từ ngày 1/10/2022 cho đến nay

Từ ngày 01/10/2022 trở đi, người sử dụng lao động sẽ phải đóng thêm 1% bảo hiểm thất nghiệp thay vì đóng 0% từ trước.

#2. Mức đóng BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Căn cứ theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP và Thông báo 4447/TB-BHXH năm 2021, từ ngày 01/01/2022, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia đóng BHXH theo quy định.

fsAVAXsI9N95lPqzd6KRSdOzRlbVXYUsAMFT90NivT7INYRPeVvjbywVlRdDNE0gMrFalyVDPYezcw5qGbqf2tQCYC6ETyf6XJOJwG1BVU4
Mức đóng BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động được đóng vào quỹ Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp với mức đóng 0%. Tuy nhiên từ ngày 1/7/2022 mức đóng này sẽ không được hỗ trợ nữa do đó doanh nghiệp, các đơn vị sẽ phải đóng với mức đóng 0,5%. Cụ thể, mức đóng BHXH của người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam từ ngày 01/07/2022 trở đi như sau:

Mức đóng BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài
Mức đóng BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài

Đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp khi đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chấp thuận thì người sử dụng lao động được đóng vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là (0,3%).

Tóm tắt bài viết

Báo tăng mức BHXH là gì?

Báo tăng mức đóng BHXH được tính trên phần trăm tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

Người lao động nước ngoài có thể tham gia các chế độ BHXH nào?

Năm 2022, người lao động ở nước ngoài đã có thể tham gia các chế độ bảo hiểm bao gồm mức đóng BHXH bắt buộc (HT-TT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS); quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT).

Qua bài viết Báo tăng mức đóng BHXH mới nhất năm 2022, có thể giúp ích cho cá nhân, doanh nghiệp biết thêm về mức tăng của BHXH. NewCA gửi đến cá nhân, doanh nghiệp đọc những thông tin mới nhất về mức đóng BHXH và những điều chỉnh về mức đóng BHXH tối thiểu doanh nghiệp, đơn vị cần lưu ý để có những thay đổi cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON