Ai có thẩm quyền đại diện phía công ty ký hợp đồng lao động?

ký kết hợp đồng lao động

Theo quy định pháp luật, người nào có quyền đại diện phía công ty để ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động? NewCA sẽ lên ngay bài viết giải đáp cho thắc mắc trên.

Ai có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía công ty?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019, người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

– Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

– Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

hợp đồng lao động
Ai có quyền ký hợp đồng lao động? (Ảnh minh họa)

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động

Người lao động trực tiếp thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp: Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

Lưu ý: Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

– Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

– Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

Lưu ý: Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền

Tương tự như quy định tại Bộ luật Lao động 2012, điểm b khoản 1 Điều 49 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định:

Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ trong trường hợp:

…Người giao kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền…

Như vậy, thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động là một trong những vấn đề đặc biệt quan 

trọng quyết định tới hiệu lực của hợp đồng.

Lúc này, khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật và các bên sẽ tiến hành ký lại hợp đồng nếu có nhu cầu tiếp tục duy trì quan hệ lao động.

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đây đã chia sẻ rõ người có thẩm quyền đại diện cho công ty ký kết hợp đồng lao động với người lao động. Hy vọng bài viết sẽ  giải đáp được mọi thắc mắc về vấn đề ký kết hợp đồng lao động cho bạn. Nếu bạn đang tìm hiểu về giải pháp số cho doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ với NewCA theo thông tin bên dưới để được tư vấn miễn phí.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON