5 công việc quan trọng kế toán, nhân sự, doanh nghiệp cần làm trong tháng 9/2023

5 việc quan trọng kế toán, nhân sự, doanh nghiệp cần làm trong tháng 9/2023

Thông báo về tình hình biến động lao động, Khai và nộp thuế giá trị gia tăng, Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động… là một trong những việc quan trọng doanh nghiệp cần làm trong tháng 9/2023.

1. Thông báo tình hình biến động lao động

Căn cứ Điều 16 – Thông tư 28/2015 thì trong tháng 08/2023, nếu số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp biến động (tăng hoặc giảm) thì doanh nghiệp phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Thời hạn thông báo: trước 03/09/2023
 • Văn bản thông báo tình bình biến động lao động: theo Mẫu 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

2. Làm hồ sơ khai thuế

Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định về thời gian nộp hồ sơ khai thuế thuế như sau:

– Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng

Như vậy, thời hạn nộp tờ khai: chậm nhất là ngày 20/9/2023 (thứ Tư).

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định thời gian nộp thuế như sau:

– Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

– Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

– Đối với dầu thô, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo lần xuất bán dầu thô là 35 ngày kể từ ngày xuất bán đối với dầu thô bán nội địa hoặc kể từ ngày thông quan hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan đối với dầu thô xuất khẩu.

– Đối với khí thiên nhiên, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo tháng.

5 viec quan trong ke toan can lam trong thang 9 2023
Những công việc kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần làm trong tháng 9/2023 (Ảnh minh họa – Nguồn từ Internet)

3. Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Doanh nghiệp sẽ phải kê khai và nộp thuế thuế thu nhập cá nhân vào Tháng 9/2023 thay cho người lao động nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động trong Tháng 8/2023.

 • Hạn chót: chậm nhất là ngày 20/9/2023 (thứ Tư)
 • Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo quý: Doanh nghiệp chưa phải khai và nộp tiền thuế trong Tháng 9/2023.

4. Trích đóng BHXH 

Căn cứ khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023, Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) sẽ phải trích nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho Tháng 9/2023 như sau:

 • Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 30/9/2023.
 • Phương thức đóng:
  • Doanh nghiệp chuyển tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả người lao động cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
  • Doanh nghiệp đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

5. Đóng kinh phí công đoàn

Căn cứ theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn, Doanh nghiệp thực hiện việc trích đóng kinh phí công đoàn cho Tháng 9/2023 như sau:

 • Thời hạn đóng kinh phí công đoàn: cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động,cụ thể hạn chót đóng là vào ngày 30/9/ 2023.
 • Mức trích đóng kinh phí công đoàn: doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Trong đó: Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

Lời kết

Trên đây là 05 công việc kế toán, nhân sự mà doanh nghiệp phải thực hiện trong Tháng 9/2023. Hy vọng bài viết chia sẻ kiến thức của NewCA hữu ích với độc giả. 

Nef Digital SEOON