Chính sách bảo mật

Đây là bản chính sách bảo mật của Công ty Cổ phần NewCA (sau đây gọi tắt là NewCA) đối với các thông tin và dữ liệu riêng tư của người sử dụng truy cập vào website của NewCA.

NewCA luôn hiểu rằng người sử dụng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà người sử dụng đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. NewCA cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. NewCA đảm bảo sẽ sử dụng thông tin người sử dụng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, đem lại cho người sử dụng những trải nghiệm tốt hơn khi mua hàng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Những thông tin bắt buộc khách hàng phải cung cấp được đánh dấu *, bao gồm:

  • Họ và tên
  • Email
  • Số điện thoại

Ngoài ra, người sử dụng có thể không cần cung cấp các thông tin không bắt buộc khác (tên doanh nghiệp, website, sản phẩm/dịch vụ cần tư vấn,…)

Tuy nhiên, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho NewCA khi thực hiện các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sau bán hàng, vì thế người sử dụng nên điền đầy đủ tất cả những thông tin được yêu cầu trong quá trình đăng ký mua và sử dụng dịch vụ của NewCA.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

NewCA cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của người sử dụng để:

2.1. Quản lý và cấp quyền sử dụng các dịch vụ mà NewCA cung cấp cho người sử dụng.

2.2. Liên lạc, gửi thông báo cho người sử dụng khi dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.

2.3. Gửi thông báo mời người sử dụng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi người sử dụng sắp sử dụng hết gói dịch vụ.

2.4. Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.

2.5. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

NewCA cam kết không chia sẻ thông tin người sử dụng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của người sử dụng là dữ liệu đầu vào quan trọng để NewCA cung cấp và quản lý quyền sử dụng các dịch vụ, vì thế thông tin người sử dụng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của NewCA.

4. Bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng

4.1. NewCA cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của người sử dụng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.

4.2. NewCA cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của người sử dụng với bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Bảo mật dữ liệu của người sử dụng

5.1. NewCA chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo đảm cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu của người sử dụng.

5.2. NewCA không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của người sử dụng do người sử dụng vô tình hoặc cố ý gây ra.

6. Bảo mật thông tin bí mật của hai bên

6.1. Trong phạm vi của thỏa thuận này, “Thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của người sử dụng, công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến dịch vụ. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin mà:

  • Được công chúng biết tới;
  • Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ;
  • Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin;
  • Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của người sử dụng.

6.2. Người sử dụng và NewCA cùng thỏa thuận:

  • Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “Thông tin bí mật”;
  • Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “Thông tin bí mật”;
  • Không sử dụng “Thông tin bí mật” mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện thỏa thuận này.

7. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

8. Thời gian áp dụng

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.