Hướng dẫn cài đặt USB Token


 

• Cắm USB Token Newtel-CA vào máy tính của bạn
• Mở ổ đĩa CD Drive có tên NewCA
• Bấm đúp vào file Setup.exe để bắt đầu quá trình cài đặt
1
• NNT bấm chọn OK.

1.1

• NNT bấm nút Cài.

2

• Khi đã cài hoàn tất, NNT bấm nút Kết thúc.

3