Chuyên mục: Tin tức

Thông báo kết nối hệ thống Nộp thuế điện tử

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v kết nối hệ thống Nộp thuế điện tử với Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và các đơn vị cung cấp dịch vụ T-VAN (Tax24, TaxOnline)   Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối hệ thống Nộp thuế điện tử với Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)… Đọc tiếp »