Hướng dẫn sử dụng hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (Dành cho tổ chức cá nhân)

Tổng quan:

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP và Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP, Tổng cục Thuế đã nâng cấp dịch vụ Thuế điện tử (eTax) để hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện khai quyết toán thuế thuận lợi hơn. Sau đây là những hướng dẫn khai quyết toán thuế TNCN trực tuyến trên trang web của ngành thuế:

Điều kiện môi trường:

 • Máy tính được cài đặt hệ điều hành WindowXP SP3 trở lên.
 • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên.
 • Máy tính đã được cài ứng dụng Java. Hướng dẫn cấu hình và cài đặt tại đây.
 • Chữ kí số NewTel-CA đã cắm và cài đặt trên máy tính.Hướng dẫn cài đặt tại đây.

Quy trình thực hiện:

1. Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Truy cập website http://thuedientu.gdt.gov.vn, hệ thống hiển thị màn hình

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 2: NSD chọn <CÁ NHÂN> hệ thống hiển thị màn hình:

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 3: NNT chọn <Đăng nhập> để thực hiện đăng nhập vào hệ thống

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

– Ấn nút “Tiếp tục”, màn hình nhập thông tin xuất hiện như sau:

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình, rồi ấn Đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công màn hình hiển thị:

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

2. Sử dụng chức năng Quyết toán thuế.

2.1. Chức năng “Kê khai trực tuyến”

Bước 1: Chọn menu Quyết toán thuếàchọn tiếpKê khai trự tuyến

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 2: NNT nhập đầy đủ các thông tin trên mànhình:

Trường hợp cá nhân kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TT92/2015)

– NNT nhập đầy đủ thông tin các ô có dấu (*).

– Chọn tờ khai: Chọn tờ khai 02/QTT-TNCN dành cho các nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (TT92/2015), hệ thống bắt buộc NNT tích chọn một trong hai điều kiện sau:

– Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó người nộp thuế nựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả tại ô Cục thuế.

– Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Trường hợp NNT tích chọn ô đầu tiên “Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó người nộp thuế lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả tại ô Cục thuế”, thực hiện chọn Cục thuế nơi gửi tờ khai quyết toán.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Trường hợp NNT tích chọn ô tiếp theo “Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khẩu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc”, hệ thống bắt buộc NNT chọn “Có” hoặc “Không” thay đổi nới làm việc.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

 

NNT chọn “Người nộp thuế tích vào ô này nếu có thể thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 1 hoặc ô 2”, hệ thống hiển thị thông tin cho phép NNT chọn tiếp.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

NNT tích ô“ Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này thì người nộp thuế tiếp tục nhập thông tin mã số thuế của tổ chức chi trả tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân”. Yêu cầu nhập MST của TCCT hệ thống hỗ trợ xác định CQT quyết toán theo CQT quản lý của MST TCCT.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

NNT tích ô này “Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế không làm việc cho tổ chức chi trả hoặc không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú)”. Yêu cầu chọn Tỉnh/thành phố và Quận/huyện nơi cư trú, tạm trú, hệ thống xác định CQT quyết toán theo địa bàn cư trú, tạm trú đã chọn

 

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

NNT chọn “Người nộp thuế tích vào ô này nếu không thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4” hệ thống hiển thị thông tin cho phép NNT chọn tiếp.

NNT chọn ô“ Tại thời điểm quyết toán vẫn còn làm việc tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục nhập thông tin mã số thuế của tổ chức chi trả để hệ thống hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế quyết toán”. Yêu cầu nhập thông tin MST của TCCT, hệ thống xác định CQT quyết toán là CQT quản lý của MST TCCT.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

NNT chọn ô “ Tại thời điểm quyết toán đã nghỉ việc và không làm việc tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú)”. Yêu cầu lựa chọn Tỉnh/thành phố và Quận/huyện, hệ thống hỗ trợ xác định CQT quyết toán thuế.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

 • Loại tờ khai: Chỉnh thức hoặc bổ sung. Hiển thị mặc định tờ khai chính thức.
 • Năm kê khai: Hiển thị mặc định năm hiện tại -1, cho phép sửa
 • Từ tháng – Đến tháng: Hiển thị theo năm kê khai, cho phép sửa
 • Gửi lại file dữ liệu:
 • Nếu trong hệ thống đã tồn tại file và file có trạng thái “Chưa phê duyệt” thì được thực hiện ghi đè lên file cũ, trạng thái file mới gửi là “Chưa phê duyệt”
 • Nếu trong hệ thống đã tồn tại file và file có trạng thái khác “Chưa phê duyệt” thì hệ thống sẽ kiểm tra lần nộp trên tờ khai:
  • Nếu tờ khai là chính thức:
   • Trước hạn nộp: Cho phép gửi tờ khai chính thức nhiều lần, tờ khai mới có trạng thái là “Chưa phê duyệt”, các file đã tồn tại thì có trạng thái là “Đã gửi lại file”
   • Sau hạn nộp: Cảnh báo: “Đã hết hạn nộp tờ khai chính thức, đề nghị nộp tờ khai bổ sung”
  • Nếu là tờ khai bổ sung:
   • Đưa ra cảnh báo: “Tờ khai đã tồn tại trong hệ thống, đề nghị nâng lần bổ sung và gửi lại”

Trường hợp cá nhân kê khai tờ khai 09/KK-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TT156/2013) hoặc tờ khai 13/KK-TNCN – Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán (TT156/2013)

NNT thực hiện chọn thông tin kê khai:

 • NNT nhập đầy đủ thông tin các ô có dấu (*).
 • Chọn loại tờ khai: Chọn 09/KK-TNCN hoặc 13/KK-TNCN
 • Cục thuế: Chọn trong danh sách Cục thuế
 • Chi cục Thuế: Chọn trong danh sách Chi cục thuế
 • Loại tờ khai: Chỉnh thức hoặc bổ sung. Hiển thị mặc định tờ khai chính thức.
 • Năm kê khai: Hiển thị mặc định năm hiện tại -1, cho phép sửa
 • Từ tháng – Đến tháng: Hiển thị theo năm kê khai, cho phép sửa
 • Gửi lại file dữ liệu: Nguyên tắc gửi lại file dữ liệu như trường hợp kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN

Bước 3: Ấn nút “Tiếp tục” màn hình nhập dữ liệu tờ khai như sau:

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

NNT thực hiện kê khai chi tiết tờ khai.

Bước 4: NNT chọn “Hoàn thành tờ khai”, hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành tờ khai

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 5: NNT thực hiện “Kết xuất XML” sau khi lưu file dưới dạng xml về máy trạm, nút “Nộp tờ khai” sẽ hiển thị.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

NNT có thể thay đổi dữ liệu kê khai bằng cách ấn nút “Sửa lại”: Quay lại màn hình nhập tờ khai

Bước 6: Chọn nút “Nộp tờ khai” màn hình xác thực nộp tờ khai hiển thị.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 7: Ấn nút “Tiếp tục” hiển thị màn hình thông báo nộp tờ khai thành công, NNT đã hoàn tất việc gửi tờ khai QTT tới CQT:

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

3.2.2 Chức năng “Gửi file quyết toán thuế”

Bước 1: Chọn menu Quyết toán thuếàchọn tiếpGửi file quyết toán thuế

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 2: NNT nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình:

Trường hợp cá nhân kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TT92/2015)

 • NNT nhập đầy đủ thông tin các ô có dấu (*).
 • Chọn loại tờ khai: Chọn tờ khai 02/QTT-TNCN dành cho các nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (TT92/2015), hệ thống bắt buộc NNT tích chọn một trong hai điều kiện sau:
  • Tích vào ô này nếu NNT trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó NNT lựa chọn Cục thuế quản lý Tổ chức.
  • Tích vào ô này nếu NNT không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin v/v thay đổi nơi làm việc trong năm

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Trường hợp NNT tích chọn ô đầu tiên “Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó người nộp thuế lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả tại ô Cục Thuế”, thực hiện chọn Cục thuế nơi gửi tờ khai quyết toán.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Trường hợp NNT tích chọn ô tiếp theo “Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin về việc thay dổi nơi làm việc trong năm”, hệ thống bắt buộc NNT chọn “” hoặc “Không” thay đổi nới làm việc.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

NNT chọn “Người nộp thuế tích vào ô này nếu có thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 1 hoặc ô 2”, hệ thống hiển thị thông tin cho phép NNT chọn tiếp.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

NNT tích ô “1. Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chưc chi trả. Nếu tích vào ô này thì người nộp thuế tiếp tục nhập thông tin mã số thuế của tổ chức chi trả tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân”. Yêu cầu nhập MST của TCCT hệ thống hỗ trợ xác định CQT quyết toán theo CQT quản lý của MST TCCT.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

NNT tích ô“2. Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế không làm việc cho tổ chức chi trả nào hoặc không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quyết toán tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú)”. Yêu cầu chọn Tỉnh/thành phố và Quận/huyện nơi cư trú, hệ thống xác định CQT quyết toán theo địa bàn cư trú đã chọn.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

NNT chọn “Người nộp thuế tích vào ô này nếu không thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4” hệ thống hiển thị thông tin cho phép NNT chọn tiếp.

NNT tích ô “3. Tại thời điểm quyết toán vẫn còn làm việc tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục nhập thông tin mã số thuế của tổ chức chi trả để hệ thống hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế quyết toán”. Yêu cầu nhập thông tin MST của TCCT, hệ thống xác định CQT quyết toán là CQT quản lý của MST TCCT.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

NNT tích ô “4. Tại thời điểm quyết toán đã nghỉ việc và không làm việc tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (Tạm trú hoặc thường trú)”. Yêu cầu lựa chọn Tỉnh/thành phố và Quận/huyện, hệ thống hỗ trợ xác định CQT quyết toán thuế.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

 • Chọn file dữ liệu (*): ấn nút “Chọn tệp”/tìm đến file dữ liệu cần gửi/ Chọn file cần gửi, nháy kép chuột trái vào file đã chọn.
 • Xác nhận thông tin (*): Nhập chính xác các ký tự giống ô bên cạnh
 • Gửi lại file dữ liệu:
 • Nếu trong hệ thống đã tồn tại file và file có trạng thái “Chưa phê duyệt” thì được thực hiện ghi đè lên file cũ, trạng thái file mới gửi là “Chưa phê duyệt”
 • Nếu trong hệ thống đã tồn tại file và file có trạng thái khác “Chưa phê duyệt” thì hệ thống sẽ kiểm tra lần nộp trên tờ khai:
  • Nếu tờ khai là chính thức:
   • Trước hạn nộp: Cho phép gửi tờ khai chính thức nhiều lần, tờ khai mới có trạng thái là “Chưa phê duyệt”, các file đã tồn tại thì có trạng thái là “Đã gửi lại file”
   • Sau hạn nộp: Cảnh báo: “Đã hết hạn nộp tờ khai chính thức, đề nghị nộp tờ khai bổ sung”
  • Nếu là tờ khai bổ sung:
   • Đưa ra cảnh báo: “Tờ khai đã tồn tại trong hệ thống, đề nghị nâng lần bổ sung và gửi lại”

Trường hợp cá nhân kê khai tờ khai 09/KK-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TT156/2013) hoặc tờ khai 13/KK-TNCN – Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán (TT156/2013)

NNT thực hiện chọn thông tin kê khai:

 • NNT nhập đầy đủ thông tin các ô có dấu (*).
 • Chọn loại tờ khai: Chọn 09/KK-TNCN hoặc 13/KK-TNCN
 • Gửi lại file dữ liệu: Nguyên tắc gửi lại file dữ liệu như trường hợp kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN
 • Chọn file dữ liệu (*): ấn nút “Chọn tệp”/tìm đến file dữ liệu cần gửi/ Chọn file cần gửi, nháy kép chuột trái vào file đã chọn.
 • Xác nhận thông tin (*): Nhập chính xác các ký tự giống ô bên cạnh

Bước 3: Ấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai tới CQT.

Màn hình “Nộp tờ khai thành công” xuất hiện, NSD đã hoàn tất việc gửi tờ khai quyết toán thuế tới CQT:

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

2.3. Chức năng “Tra cứu tờ khai”

Bước 1: Chọn menu “Quyết toán thuế”àTra cứu tờ khai

 

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 2: NNT chọn các tiêu chí tìm kiếm: Loại tờ khai, Trạng thái, Ngày gửi. Sau đó ấn nút “Tra cứu”.

Bước 3: Ấn nút “Tra cứu”. Màn hình “Kết quả tra cứu” hiển thị kết quả tra cứu theo các tiêu chí đã lựa chọn ở bước 2.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Câu hỏi liên quan