Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 – 2019

Ngày 18/07/2018, xét đề nghị của Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng) đã ký ban hành Quyết định số 877/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Bộ Thể thao và Du lịch và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) thực hiện 89 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 68 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các lĩnh vực thực hiện bao gồm:

STT Lĩnh vực STT Lĩnh vực
1 Năng lượng 8 Thủy sản
2 Xúc tiến thương mại 9 Đường bộ
3 Thương mại điện tử 10 Tài nguyên nước
4 Giáo dục và đào tạo 11 Viễn thông và internet
5 Quản lý đầu tư ra nước ngoài 12 Công nghệ thông tin
6 Thú y 13 Báo chí
7 Dược

 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao các địa phương thực hiện 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 59 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các lĩnh vực:

STT Lĩnh vực STT Lĩnh vực
1 Công an 8 Giao thông vận tải
2 Công Thương 9 Tài nguyên và Môi trường
3 Giáo dục và Đào tạo 10 Thông tin và Truyền thông
4 Lao động – Thương binh và Xã hội 11 Tư pháp
5 Kế hoạch và Đầu tư 12 Xây dựng
6 Nội vụ 13 Y tế
7 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương dự kiến cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì các dịch vụ công trực tuyến đó phải phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và có số lượng giao dịch lớn.

Thông tin tham khảo:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thì: Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

STT Dịch vụ công trực tuyến Khái niệm
 

1

Mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.
 

2

Mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 

 

3

Mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 

4

Mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Nếu khách hàng còn cần tư vấn và giải đáp thêm về các dịch vụ công trực tuyến thì có thể liên hệ trực tiếp đến số tổng đài 1900 2066 nhánh số 1 hoặc gửi ý kiến về địa chỉ hòm thư: support@newca.vn. Chúng tôi sẽ nhiệt tình hỗ trợ bạn trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: Đăng ký kinh doanh (dangkykinhdoanh.gov.vn)

Bài viết cùng chuyên mục