Thông báo: Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.5, HTKK 3.8.6

Để đáp ứng danh mục ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đồng thời cập nhật một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, theo thông tin từ Tổng Cục thuế, các ứng dụng iHTKK, HTKK, e Tax sẽ được nâng cấp để phù hợp hơn, cụ thể:

– Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) lên phiên bản 3.8.6;

– Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) lên phiên bản 3.6.5;

– Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.5.

STT Nội dung
 

 

 

1. Nâng cấp một số chức năng đáp ứng danh mục ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Bao gồm các chức năng kê khai Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN), tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD), chức năng Đăng ký danh mục ngành nghề kinh doanh trên HTKK. Trong đó, người nộp thuế (NNT) lưu ý khi kê khai chỉ tiêu [06] – Ngành nghề kinh doanh trên tờ khai 03/TNDN và 01/CNKD như sau:

1.1. Nếu NNT mới đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi thông tin ngành nghề kinh doanh trước ngày 20/08/2018, khi kê khai NNT chọn các ngành nghề kinh doanh không có tiền tố “QĐ27” ở trước tên ngành nghề kinh doanh.

1.2. Nếu NNT mới đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi thông tin ngành nghề kinh doanh sau ngày 20/08/2018, NNT chọn các ngành nghề kinh doanh có tiền tố “QĐ27” ở trước tên ngành nghề kinh doanh. Trường hợp NNT chỉ thay đổi một số ngành nghề trong số các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trước ngày 20/8/2018 thì chỉ chọn ngành nghề kinh doanh có tiền tố “QĐ27” cho những ngành nghề mới thay đổi (chọn ngành nghề không có tiền tố “QĐ27” cho ngành nghề cũ).

 

 

 

 

 

2.  Nâng cấp một số yêu cầu phát sinh trên ứng dụng HTKK phiên bản 3.8.6

2.1. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu 05/KK-TNCN: Cập nhật các chỉ tiêu, bao gồm: chỉ tiêu [21] – Tổng số người lao động, chỉ tiêu [22] – Trong đó: cá nhân cư trú có hợp đồng lao động, chỉ tiêu [24] – Cá nhân cư trú, chỉ tiêu [25] – Cá nhân không cư trú hỗ trợ nhập dạng số tối đa 13 ký tự.

2.2. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhận trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân) mẫu 05/QTT-TNCN: Cập nhật các chỉ tiêu, bao gồm: chỉ tiêu [21] – Tổng số người lao động, chỉ tiêu [24] – Cá nhân cư trú, chỉ tiêu [26] – Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hỗ trợnhập dạng số tối đa 13 ký tự.

2.3. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB: Cập nhật ứng dụng cho phép người nộp thuế có thể kê khai nhiều dòng cho cùng một tên loại hàng hóa nhưng khác đơn vị tính.

2.4. Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT: Cập nhật bỏ ràng buộc chỉ tiêu [28a] – Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [28] – Tổng số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua vào. Kiểm tra [28a] <= [21] + [21a]+ [28], nếu không thỏa mãn thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [28a] phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng chỉ tiêu [21] + [21a] + [28]”.

 

 

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và kê khai tại địa chỉ sau:

– Ứng dụng HTKK phiên bản 3.8.6:

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/HTKK.rar

– Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.6.5, eTax phiên bản 1.4.5:

Thực hiện kê khai tại: http://kekhaithue.gdt.gov.vnhttp://thuedientu.gdt.gov.vn.

Trong quá trình cài đặt và sử dụng các ứng dụng mới nếu khách hàng gặp bất kỳ khó khăn hoặc có ý kiến thắc mắc thì vui lòng gửi thông tin đến địa chỉ: [email protected] hoặc gọi điện trực tiếp đến số tổng đài 19002066 nhánh số 1 để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp một cách cụ thể và nhanh gọn nhất.

Nguồn: Tổng cục thuế (gdt.gov.vn)

Bài viết cùng chuyên mục