Hoá đơn điện tử iHOADON – EFY

130.0004.200.000

Khi sử dụng hoá đơn điện tử lần đầu, KH sẽ chịu thêm phí khởi tạo 500.000đ

Xóa