Ngành Hải quan sẽ triển khai rộng và sâu hơn thủ tục hải quan điện tử

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 227/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2019, trong đó một hoạt động trọng tâm là triển khai rộng và sâu hơn thủ tục hải quan điện tử.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: N.Linh)

Cụ thể, trong nhóm hoạt động để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật Thuế XK, thuế NK 2016, gồm:

– Nghị định về điều kiện kinh doanh bán hàng miễn thuế;

– Sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật Hải quan theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như: rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng sẽ rà soát, nội luật hóa các cam kết thuộc lĩnh vực hải quan tại các Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, Hiệp định thương mại tự do và các Hiệp định có liên quan Việt Nam đã tham gia, ký kết. Đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan, pháp luật về thuế XK, thế NK và quản lý đối với hàng hóa XK, NK.

Trong các hoạt động cần thực hiện để triển khai rộng và sâu hơn thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu phải chuẩn hóa quy trình thủ tục hải quan, xác định các yêu cầu nghiệp vụ tạo nền tảng để tăng cường ứng dụng CNTT và ứng dụng trang thiết bị, công nghệ hiện đại; xây dựng bổ sung hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu áp dụng phương thức điện tử trong thực hiện một số thủ tục, hoạt động quản lý hải quan mà Hệ thống VNACCS/VCIS hiện chưa triển khai; triển khai đầy đủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống VNACCS/VCIS; hoàn thành nâng cấp một số hệ thống CNTT vệ tinh đáp ứng yêu cầu quy định mới và theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), phù hợp với kiến trúc tổng thể CNTT ngành Tài chính.

Song song với đó là việc tiếp tục triển khai các hoạt động triển khai, vận hành thông suốt Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa XK, NK và hoạt động kiểm tra chuyên ngành như:

– Chủ động phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và ban hành đầy đủ Danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, chi tiết mã số HS, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành làm căn cứ để kiểm tra chất lượng hàng hóa;

– Chủ động phối hợp với các bộ đẩy mạnh, khuyến khích tổ chức đánh giá sự phù hợp tham gia thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK theo hướng xã hội hóa để bổ sung cơ sở kiểm tra, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của hoạt động XK, NK, tiết kiệm nguồn lực đầu tư của Nhà nước; kiến nghị các bộ xây dựng nguyên tắc kiểm tra chuyên ngành đảm bảo đổi mới phương pháp kiểm tra chuyên ngành theo hướng tại thuận lợi cho hoạt động XK, NK, giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Bên cạnh đó, triển khai áp dụng quản lý rủi ro toàn diện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trên các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan; hàng năm giảm tỉ lệ kiểm tra luồng Vàng, Đỏ; công khai tiêu chí đánh giá, có hệ thống cảnh báo, công khai lý do DN bị phân luồng…

Tăng cường kiểm tra sau thông quan trên cơ sở áp dụng đầy đủ kỹ thuật quản lý rủi ro, ứng dụng CNTT, đáp ứng cải cách hiện đại hóa hải quan và định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; hướng dẫn DN tuân thủ pháp luật, tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động XNK hàng hóa, răn đe ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố tình gian lận gây thất thu cho NSNN, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị thu ngân sách của ngành Hải quan…

Tiếp tục các hoạt động cải cách quản lý nguồn nhân lực như xây dựng các phần mềm phục vụ triển khai các hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực trong toàn ngành Hải quan; triển khai nhân rộng trong toàn ngành các hoạt động đổi mới quản lý nguồn nhân lực theo năng lực; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra nội bộ để phát hiện, cảnh báo, chấn chỉnh kịp thời sai phạm của CBCC hải quan…

Trong quá trình sử dụng chữ ký số để đăng ký hoặc khai báo hải quan nếu khách hàng cần sự trợ giúp hoặc tư vấn nào có thể liên hệ ngay đến số 19002066 nhánh số 1 hoặc gửi thư về địa chỉ: [email protected]

Nguồn:Báo Hải quan Online (baohaiquan.vn)

Bài viết cùng chuyên mục