Lỗi chữ ký số không đúng trên phần mềm EFY-eBHXH

Tổng quan:

Khi nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội trên phần mềm EFY-eBHXH bằng chữ ký số NewTel-CA gặp lỗi chữ ký số không đúng với chữ ký số đã đăng ký tài khoản trước đó. Nguyên nhân do người dùng gia hạn hoặc chuyển đổi sang chữ ký số NewTel-CA nhưng chưa cập nhật thông tin chữ ký số trên hệ thống BHXH-EFY.     Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA xin hướng dẫn xử lý cách cập nhật chữ kí số trên phần mềm BHXH EFY như sau:

Điều kiện môi trường:

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Trong mục Quản trị, chọn Thay đổi thông tin. Cập nhật lại chữ ký số của bằng cách ấn vào ô chọn chứng thư số.

 

Bước 2: Chọn chữ ký số mới sau đó đó ấn OK để phần mềm cập nhật sang chữ ký số NewTel-CA.

 

 

Bước 3: Sau khi thông tin chứng thư số đã thay đổi sang chữ kí số mới. Nhấn chọn Thay đổi.

 

Bước 4: Nhập chính xác mã pin của Token để ký xác nhận thay đổi thông tin chứng thư số NewTel-CA.

 

Màn hình sẽ hiển thị thông báo cập nhật thành công.

 

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Câu hỏi liên quan