Hướng dẫn thêm chứng thư số vào tài khoản trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

Tổng quan:

Nhà cung cấp chữ ký số NewCA xin hướng dẫn thêm chứng thư số vào tài khoản trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows 7 trở lên.
  • USB token NewCA đã cài đặt trên máy tính.

Quy trình thực hiện:

Bước 1 : Bạn đăng nhập vào tài khoản. Chọn tab Cấu hình -> Thông tin doanh nghiệp-> Chứng thư số. Sau đó chọn Thêm mới.

NewCA-Huong-dan-them-chung-thu-so-vao-tai-khoan-tren-phan-mem-HDDT-Cyberbill

Bước 2: Chọn Chứng thư số và ấn Đồng ý.

NewCA-Huong-dan-them-chung-thu-so-vao-tai-khoan-tren-phan-mem-HDDT-Cyberbill

Bước 3: Ấn Lưu thông tin để hoàn tất

NewCA-Huong-dan-them-chung-thu-so-vao-tai-khoan-tren-phan-mem-HDDT-Cyberbill

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewCA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Câu hỏi liên quan