Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên hệ thống kê khai thuế của TCT

Tổng quan:

Khi ký tờ khai thuế bằng chữ ký số NewTel-CA hệ thống thông báo lỗi “Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế”.   Nguyên nhân do người dùng gia hạn hoặc chuyển đổi sang chữ ký số NewTel-CA nhưng chưa cập nhật thông tin chữ ký số trên hệ thống khai thuế của tổng cục thuế. Bạn cần cập nhật thông tin chữ ký số mới như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên.
  • Máy tính đã được cài đặt ứng dụng Java. Nếu máy tính chưa cài đặt java xem hướng dẫn cài đặt tại đây
  • USB token NewTel-CA đã cài đặt trên máy tính. Nếu máy tính chưa cài đặt USB token NewTel-CA xem hướng dẫn cài đặt tại đây

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của đơn vị trên cổng giao dịch trực tuyến http://nhantokhai.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer.

Bước 2: Chọn mục Tài khoản rồi chọn Thay đổi thông tin để cập nhật thay đổi thông tin doanh nghiệp với Cơ quan thuế.

 

Bước 4: Chọn Nhập lại số serial để câp nhật thông tin chứng thư số mới

 

Bước 5: Màn hình hiển thị thông báo Bạn có chắc chắn muốn nhập lại thông tin chứng thư số? thì chọn OK để tiếp tục

 

Bước 6: Sau đó hệ thống sẽ yêu cầu nhập Số PIN của thiết bị chữ ký số, bạn cần nhập chính xác số PIN rồi chọn Chấp nhận

Bước 7: Nháy đúp vào ô NEWTEL-CA rồi nhấn Chọn

 

Cập nhật thành công màn hình xuất hiện thông báo Bạn đã thay đổi thông tin thành công

Video hướng dẫn:

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Câu hỏi liên quan