ic p
icon n

___Patrick Lencioni__

img left ceo

Đem lại giá trị thết thực cho xã hội

Ở thời điểm hiện tại và cả trong giai đoạn phát triển tiếp theo, NewCA xác định sứ mệnh của mình là trở thành Nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Với những nỗ lực cải tiến không ngừng nghỉ, chúng tôi mong muốn mang lại thành công và gia tăng sức cạnh tranh cho khách hàng trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ.

Hướng tới mục tiêu bao quát hơn, Công ty Cổ phần NewCA mong muốn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam và tạo ra mạng lưới Chính phủ điện tử vững mạnh.

Coi nhân viên là những cộng sự

Người lao động là nguồn lực quan trọng nhất, quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. NewCA mong muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để từ đó mỗi nhân viên đều đóng vai trò là cầu nối, đưa giá trị của doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng. 

  • Tôn trọng người lao động
  • Tạo điều kiện tối đa để các thành viên phát huy năng lực
  • Nâng cao tinh thần đồng đội
  • Xây dựng niềm tin doanh nghiệp trong nhân viên
  • Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, mang lại lợi ích cho khách hàng
  • Không ngừng học hỏi, phát triển sản phẩm mới

 

img left ceo

Dịch vụ của chúng tôi

Khách hàng của tôi

anh logo