Cảnh báo: Nhận biết và phòng tránh email mạo danh

Hiện nay có rất nhiều email tự xưng là Nhà cung cấp chữ ký số NewCA, Trung tâm dịch vụ khách hàng NewCA, Trung tâm kinh doanh NewCA … gửi các thông tin sai lệch (thuê bao hết hạn, nâng cấp phiên bản token, hệ thống ngừng hoạt động…) gây hoang mang cho khách hàng (Theo bảng dưới đây)

Vì vậy Quý khách hàng cần nhận biết và cảnh giác, tránh bị lợi dụng gây thiệt hại về kinh tế. Cụ thể:

  1. Các thông tin không được gửi từ Nhà cung cấp thông qua thiết bị Token hoặc email @newca.vn đều là các thông tin không chính thống. Khách hàng không đáp ứng, không trả lời và có thể xóa (delete) hoặc khóa (block) các email này như spam email.
  2. Thời hạn và tính hiệu lực của chữ ký số đã được thể hiện trực tiếp trên thiết bị Token