Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử cho mọi doanh nghiệp

Từ 01/11/2020, mọi doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử là nội dung nổi bật tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018).

Theo đó, chậm nhất là ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ/cá nhân kinh doanh, tổ chức khác phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Việc sử dụng hóa đơn của các cơ sở kinh doanh từ 01/11/2018 đến 01/11/2020 được thực hiện như sau:

1. Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã hoặc đã đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng.

2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế (hóa đơn giấy) theo quy định

3. Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn giấy trước 01/11/2018 thì tiếp tục sử dụng đến hết 31/10/2020;

Còn đối với những cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn giấy phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng tờ khai thuế GTGT để cơ quan thuế đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đồng thời, nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020.

Nếu khách hàng còn bất kỳ thắc mắc hoặc cần giải đáp cụ thể thì vui lòng gọi điện đến số tổng đài 19002066 nhánh số 1 hoặc gửi thư cho chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].

Bài viết cùng chuyên mục