Bảng giá dịch vụ chữ ký số NewCA-CyberHSM

Dịch vụ chữ ký số NewCA-CyberHSM là gói dịch vụ chữ ký số tập trung tích hợp với phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill Cloud (gói áp dụng cho 02 user, không hạn chế số lần ký) với chính sách giá cụ thể như sau:

1. Bảng giá sản phẩm chữ ký số tập trung NewCA-CyberHSM

Gói sản phẩm

NCH-BILL-6M

NCH-BILL-1Y

NCH-BILL-2Y

NCH-BILL-3Y

Giá dịch vụ

900.000

1.500.000

2.550.000

2.950.000

VAT(10%)

90.000

150.000

255.000

295.000

Tổng thanh toán

990.000

1.650.000

2.805.000

3.245.000

Thời gian sử dụng

6 tháng

1 năm

2 năm

3 năm

2. Bảng giá combo chữ ký số NewCA-CyberHSM và phần mền hóa đơn điện tử CyberBill Cloud

STT

Mã gói dịch vụ

Thời hạn dịch vụ

Số lượng hóa đơn

Giá dịch vụ

VAT

Tổng thanh toán

1

NCH-1Y-BILL-200

1 năm

200

1.520.000

152.000

   1.672.000

2

NCH-1Y-BILL-300

1 năm

300

1.860.000

186.000

  2.046.000

3

NCH-1Y-BILL-500

1 năm

500

2.850.000

285.000

   3.135.000

4

NCH-1Y-BILL-1K

1 năm

1.000

3.700.000

370.000

   4.070.000

5

NCH-2Y-BILL-500

2 năm

500

2.715.000

271.500

   2.986.500

6

NCH-2Y-BILL-1K

2 năm

1.000

3.530.000

353.000

   3.883.000

7

NCH-2Y-BILL-2K

2 năm

2.000

5.940.000

594.000

   6.534.000

8

NCH-3Y-BILL-1K

3 năm

1.000

3.360.000

336.000

   3.696.000

9

NCH-3Y-BILL-2K

3 năm

2.000

5.680.000

568.000

   6.248.000

10

NCH-3Y-BILL-3K

3 năm

3.000

7.200.000

730.000

   7.920.000

Ghi chú:

Trường hợp còn thời hạn dịch vụ nhưng hết số lượng hóa đơn, khách hàng có thể mua thêm gói hóa đơn để sử dụng tiếp.

Trường hợp còn thời hạn dịch vụ nhưng hết số lượng hóa đơn, khách hàng có thể mua thêm gói hóa đơn để sử dụng tiếp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 19002066 nhánh 3.

Bài viết cùng chuyên mục