Thu thập thông tin từ hóa đơn của DN cho cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

Để xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan phù hợp với thực tế giao dịch của doanh nghiệp (DN), tạo thuận lợi cho việc kiểm tra trị giá hải quan tại khâu làm thủ tục, Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố cung cấp thông tin, hóa đơn của DN về các mặt hàng để phục vụ cho công tác này.

Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định về thẩm quyền xây dựng, bổ sung, sửa đổi Danh mục hàng hóa XK, NK và Điều 25 Thông tư 39/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định về nguồn thông tin xây dựng, bổ sung, sửa đổi mức giá tham chiếu kèm Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá.

Tổng cục Hải quan dự kiến xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan phù hợp với thực tế giao dịch của DN. Vì vậy, nguồn thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu giá sẽ được thu thập từ thông tin giá bán của DN NK trên hóa đơn GTGT, thông tin các chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng, chi phí quản lý, thông tin về lợi nhuận… của DN hoạt động XNK.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát tình hình XNK hàng hóa tại địa bàn quản lý để phân loại DN, hàng hóa XK, NK có kim ngạch lớn, có dấu hiệu rủi ro cao về trị giá hải quan để kịp thời đề xuất Tổng cục Hải quan xây dựng sửa đổi, bổ sung mặt hàng hoặc mức giá tham chiếu.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố sao gửi hóa đơn GTGT của các mặt hàng đối với những DN đã tổ chức tham vấn, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, chống buôn lậu (nếu có).

Đối với những DN đã tổ chức tham vấn, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, chống buôn lậu nhưng trong bộ hồ sơ tham vấn, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, chống buôn lậu không có hóa đơn GTGT của các mặt hàng đính kèm hoặc các DN chưa tổ chức tham vấn, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, chống buôn lậu thì các đơn vị hải quan tổ chức thu thập hóa đơn GTGT.

Trong quá trình làm việc, Tổng cục Hải quan yêu cầu CBCC Hải quan cần giải thích rõ cho DN mục đích việc thu thập hóa đơn, lợi ích của DN khi mức giá tham chiếu sát với thực tế giao dịch.

Yêu cầu này của Tổng cục Hải quan để tạo thuận lợi trong việc kiểm tra trị giá hải quan tại khâu làm thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan hàng hóa và tránh việc DN bức xúc do tình trạng xác định dấu hiệu nghi vấn trị giá hải quan tràn lan, mức giá dùng để làm cơ sở để xác định nghi vấn không sát với thực tế giao dịch của DN.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ chữ ký số để khai báo hải quan, thuế, bảo hiểm nếu cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới số kỹ thuật 19002066 nhánh số 1. Hoặc bạn gửi thông tin đến địa chỉ: support@newca.vn để được hỗ trợ.

Nguồn: Báo Hải quan(baohaiquan.vn)

Bài viết cùng chuyên mục