Ngành Hải quan sẽ thiết lập hệ thống công nghệ thông tin quản trị thông minh

Để triển khai kế hoạch thiết lập Hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 155/QĐ-TCHQ thành lập Ban chỉ đạo Hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan.

Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan

Ban chỉ đạo do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan làm Trưởng ban, Phó trưởng ban là Phó Tổng cục trưởng, thành viên là trưởng một số đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục.

Ban chỉ đạo Hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan có nhiệm vụ xây dựng bài toán nghiệp vụ tổng thể, quản lý DN, hàng hóa XK, NK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, DN và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thiết lập hệ thống công nghệ thông tin tổng thể của ngành Hải quan đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh; quản lý DN, hàng hóa XK, NK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, DN và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cụ thể các nhiệm vụ gồm: Rà soát, đánh giá hiện trạng tổng thể hệ thống CNTT của ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở yêu cầu bài toán nghiệp vụ và kết quả đánh giá tổng thể hệ thống thông tin hiện nay của Ngành, xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin; tiến hành các bước triển khai theo đúng trình tự, thủ tục…

Nguồn: Báo Hải quan Online (baohaiquan.vn)

Bài viết cùng chuyên mục