Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.7

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.7, hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.5.1 đáp ứng Thông báo số 1217/TB-TCT ngày 09/03/2017; Phiếu ý kiến số 2318/KK ngày 04/08/2017 của Vụ Kê Khai và Kế toán Thuế và một số yêu cầu nghiệp vụ.

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) đáp ứng  các yêu cầu nghiệp vụ như sau:

1. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN

Kiểm tra ràng buộc phải tồn tại ít nhất 01 bộ Báo cáo tài chính cùng kỳ tính thuế trên hệ thống mới cho phép kê khai, ký điện tử, gửi tờ khai 03/TNDN.

2. Nâng cấp chức năng kê khai các bộ Báo cáo tài chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC; Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC; Thông tư số 200/2014/TT-BTC; Thông tư số 95/2008/TT-BTC

Trên mẫu “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh”, không bắt ràng buộc chỉ tiêu “Doanh thu” nhỏ hơn chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu”.

3. Nâng cấp chức năng tải giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT định dạng XML được kết xuất từ các ứng dụng hỗ trợ kê khai.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 17/11/2018, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức/cá nhân phải sử dụng phiên bản ứng dụng iHTKK 3.6.7, eTax 1.5.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Trong quá trình cài đặt và sử dụng dịch vụ, nếu khách hàng có vướng mắc hoặc khó khăn thì có thể gọi điện trực tiếp đến số 19002066 nhánh số 1 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư:  support@newca.vn để được hỗ trợ.

(Nguồn: Tổng cục thuế – gdt.gov.vn)

Bài viết cùng chuyên mục