Khai thuế điện tử giúp nâng cao công tác hỗ trợ quyết toán thuế

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP và Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP, Tổng cục Thuế đã nâng cấp dịch vụ Thuế điện tử (eTax) để hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện khai quyết toán thuế thuận lợi hơn, cụ thể:

  1. Bổ sung cung cấp dịch vụ khai quyết toán thuế trực tuyến cho người nộp thuế là cá nhân và tổ chức không có chữ ký số, thay cho việc khai thuế qua mạng như trước đây trên hệ thống QTT TNCN (TNCN online). Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
  2. Tích hợp và thay thế 02 hệ thống khai thuế http://nhantokhai.gdt.gov.vn và nộp thuế http://nopthue.gdt.gov.vn để hỗ trợ người nộp thuế là doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên cùng một hệ thống http://thuedientu.gdt.gov.vn để giảm thời gian khai thuế, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
  3. Hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ nhiều nơi khác nhau có thể chọn và xác định được nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế một cách dễ dàng, chỉ bằng các nút tích lựa chọn đơn giản trên ứng dụng – thay vì trước đây NNT phải tự nghiên cứu quy định tại Thông tư để xác định nơi quyết toán, tránh trường hợp người nộp thuế xác định sai địa điểm nộp hồ sơ QTT, dẫn đến mất thời gian và công sức của NNT do phải đi lại nhiều. Ngoài ra, dịch vụ thuế điện tử cũng hỗ trợ để cá nhân có thế khai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế theo đúng quy định, hỗ trợ việc tính toán để giảm sai sót về số học trên tờ khai.
  4. Hỗ trợ cán bộ thuế kiểm tra nhanh tính đầy đủ của hồ sơ khai QTT trước khi chính thức phê duyệt vào ứng dụng quản lý thuế của ngành, trường hợp hồ sơ khai QTT thuế có sai sót thì phản hồi ngay để NNT biết và điều chỉnh, bổ sung.

Việc khai trực tuyến đã hỗ trợ NTNT khai thuế đúng, xác định cơ quan thuế quyết toán đúng nhưng cá nhân vẫn phải gửi hồ sơ giấy đến CQTT do chưa có chữ ký số và để tránh tình trạng lợi dụng MST của cá nhân khác để quyết toán thuế trực tuyến. Dự kiến trong năm 2018, ngành thuế sẽ tiếp tục cải cách, xây dựng và nâng cấp ứng dụng CNTT để người nộp thuế có thể gửi hồ sơ QTT thuế điện tử mà không bắt buộc phải gửi hồ sơ giấy nếu đã có chữ ký số và thực hiện thí điểm hoàn thuế điện tử đối với thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Sau đây là những hướng dẫn khai quyết toán thuế TNCN trực tuyến trên trang web của ngành thuế: