Chuyên mục: Giải pháp

Giải pháp cho Chính phủ điện tử

Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bất cứ… Đọc tiếp »

Giải pháp cho tổ chức – doanh nghiệp

Trong giai đoạn từ 2010 -2015 các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đã được trải nghiệm và thu được nhiều lợi ích to lớn từ việc sử dụng chữ ký số trong Chính phủ điện tử và các dịch vụ công trực tuyến như khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, khai hải… Đọc tiếp »

Giải pháp thương mại điện tử

Trong nền kinh tế hiện đại, việc phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp luôn gắn liền với xu hướng ứng dụng công nghệ thống tin. Đặc biệt, xu hướng toàn cầu hóa với hạ tầng công nghệ thông tin và internet phát triển mạnh mẽ thì phương thức giao dịch gặp gỡ trực… Đọc tiếp »

Giải pháp cho ngành tài chính – ngân hàng

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và internet, dịch vụ ngân hàng điện tử là xu thế phát triển tất yếu của nền kinh tế hiện đại, bởi dịch vụ này mang lại rất nhiều lợi ích cho cả ngân hàng (người cung cấp dịch vụ) lẫn khách hàng (người sử dụng… Đọc tiếp »