Chuyên mục: Tin tức

Tạm ngừng dịch vụ của NH TMCP Bưu điện Liên Việt

Tổng cục Thuế nhận được thông báo của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) về việc Tạm dừng hệ thống từ 16h30 thứ sáu ngày 28/08/2015 đến 08h00 thứ hai ngày 31/08/2015 để thực hiện nâng cấp hệ thống của Ngân hàng. Trong thời gian này Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) sẽ ngừng… Đọc tiếp »