Tạm ngừng dịch vụ của NH TMCP Bưu điện Liên Việt


Tổng cục Thuế nhận được thông báo của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) về việc Tạm dừng hệ thống từ 16h30 thứ sáu ngày 28/08/2015 đến 08h00 thứ hai ngày 31/08/2015 để thực hiện nâng cấp hệ thống của Ngân hàng.
Trong thời gian này Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) sẽ ngừng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử.
 
 Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế có tài khoản tại Ngân hàngTMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được biết và thu xếp thời gian thực hiện Nộp thuế điện tử.
Trân trọng cảm ơn./.
Nguồn : https://nopthue.gdt.gov.vn