Thông báo về việc áp dụng Hóa đơn điện tử


Kính gửi: Các Đại lý/Đối tác/Khách hàng

Công ty cổ phần chữ ký số NewCA xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công và cảm ơn sự đồng hành, hợp tác của Quý khách hàng trong thời gian qua và trân trọng thông báo:

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Quyết định số 33/2018/QĐ-NEWCA ngày 13/08/2018 về việc áp dụng hóa đơn điện tử của Công ty cổ phần chữ ký số NewCA, chúng tôi chính thức sử dụng hình thức hóa đơn điện tử như sau:

  1. Thời gian áp dụng: kể từ ngày 15/08/2018.
  2. Phạm vi áp dụng: Tất cả các sản phẩm, dịch vụ của NewCA.
  3. Hình thức gửi hóa đơn: NewCA sẽ gửi hóa đơn điện tử dưới dạng file pdf có ký số đến email Khách hàng đã đăng ký.
  4. Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết về hóa đơn điện tử, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Kế toán: Điện thoại 19002066 – nhánh 4 hoặc email: ketoan@newca.vn.

Trân trọng .