Chuyên mục: Bảng giá

Bảng giá dành cho tổ chức/doanh nghiệp

1. Đối với tổ chức,doanh nghiệp đăng ký mới: 2. Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn: Lưu ý: Các trường hợp không thuộc bảng giá nêu trên hoặc các thông tin về chương trình khuyến mại, chính sách chiết khấu, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên bán hàng của nhà… Đọc tiếp »

Bảng giá dành cho khách hàng cá nhân

Lưu ý: Các trường hợp không thuộc bảng giá nêu trên hoặc các thông tin về chương trình khuyến mại, chính sách chiết khấu, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên bán hàng của nhà cung cấp để biết thêm chi tiết (Điện thoại liên hệ: 19002066 – Nhánh 3).