Hướng dẫn sử dụng hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (Dành cho tổ chức chi trả thu nhập)

Tổng quan:

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP và Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP, Tổng cục Thuế đã nâng cấp dịch vụ Thuế điện tử (eTax) để hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện khai quyết toán thuế thuận lợi hơn. Sau đây là những hướng dẫn khai quyết toán thuế TNCN trực tuyến trên trang web của ngành thuế:

Điều kiện môi trường:

 • Máy tính được cài đặt hệ điều hành WindowXP SP3 trở lên.
 • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên.
 • Máy tính đã được cài ứng dụng Java. Hướng dẫn cấu hình và cài đặt tại đây.
 • Chữ kí số NewTel-CA đã cắm và cài đặt trên máy tính.Hướng dẫn cài đặt tại đây.

Quy trình thực hiện:

1. Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Truy cập website http://thuedientu.gdt.gov.vn, hệ thống hiển thị màn hình

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 2: NNT chọn<Doanh nghiệp, tổ chức không sử dụng chứng thư số>, hệ thống hiển thị màn hình:

Bước 3: NNT chọn <Đăng nhập>, để thực hiện đăng nhập vào hệ thống

Màn hình nhập mã kiểm tra xuất hiện, NNT nhập mã số thuế và mã kiểm tra, rồi ấn “Tiếp tục”

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

– Ấn nút “Tiếp tục”, màn hình nhập thông tin xuất hiện như sau:

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình, rồi ấn Đăng nhập.

2. Sử dụng chức năng Quyết toán thuế.

2.1. Chức năng “Kê khai trực tuyến”

Bước 1: Chọn chức năng“Quyết toán thuế”à chọn tiếp “Kê khai trực tuyến”.

Hệ thống hiển thị màn hình chọn thông tin tờ khai

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 2: NNT nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình:

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

 • NNT điền đầy đủ thông tin các ô có dấu (*).
 • Chọn loại tờ khai: Bắt buộc chọn loại tờ khai NSD sẽ gửi.
 • 05/KK-TNCN: Tờ khai QTT dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • 05/QTT-TNCN: Tờ khai QTT dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân (Thông tư số92/2015/TT-BTC).
 • 05/DS-TNCN: Danh sách cá nhân nhận thu nhập dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể,chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN (Thông tư số 92/2015/TT-BTC)
 • Cục thuế: Hệ thống tự động hiển thị, không cho sửa
 • Chi cục thuế: Hệ thống tự động hiển thị, không cho sửa
 • Loại tờ khai: NNT chọn loại tờ khai Chính thức hoặc Bổ sung (nếu có)
 • Năm kê khai: NNT nhập năm kê khai của kỳ QTT
 • Từ tháng … Đến tháng: Hệ thống tự động hiển thị từ tháng – đến tháng, có thể sửa lại.
 • Gửi lại file dữ liệu:
 • Nếu trong hệ thống đã tồn tại file và file có trạng thái “Chưa phê duyệt” thì được thực hiện ghi đè lên file cũ, trạng thái file mới gửi là “Chưa phê duyệt”
 • Nếu trong hệ thống đã tồn tại file và file có trạng thái khác “Chưa phê duyệt” thì hệ thống sẽ kiểm tra lần nộp trên tờ khai:
  • Nếu tờ khai là chính thức:
   • Trước hạn nộp: Cho phép gửi tờ khai chính thức nhiều lần, tờ khai mới có trạng thái là “Chưa phê duyệt”, các file đã tồn tại thì có trạng thái là “Đã gửi lại file”
   • Sau hạn nộp: Cảnh báo: “Đã hết hạn nộp tờ khai chính thức, đề nghị nộp tờ khai bổ sung”
  • Nếu là tờ khai bổ sung:
   • Đưa ra cảnh báo: “Tờ khai đã tồn tại trong hệ thống, đề nghị nâng lần bổ sung và gửi lại”

Bước 3: Ấn nút “Tiếp tục” màn hình nhập dữ liệu tờ khai như sau:

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 4: NNT chọn “Hoàn thành kê khai” chuyển sang màn hình hoàn thành kê khai

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 5: NNT thực hiện“Kết xuất XML” sau khi lưu file dưới dạng xml về máy trạm,nút “Nộp tờ khai” sẽ hiển thị.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

NNT có thể thay đổi dữ liệu kê khai bằng cách ấn nút “Sửa lại”: Quay lại màn hình nhập tờ khai

Bước 6: Chọn nút “Nộp tờ khai” màn hình xác thực nộp tờ khai hiển thị.

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 7: Ấn nút “Tiếp tục” hiển thị màn hình thông báo nộp tờ khai thành công, NNT đã hoàn tất việc gửi tờ khai QTT tới CQT:

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn2.2. Chức năng “Gửi file quyết toán thuế”.

Bước 1: Chọn chức năng“Quyết toán thuế”àChọn tiếp “Gửi tờ khai quyết toán thuế”

Hệ thống hiển thị màn hình tải tờ khai QTT

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 2: NNT nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình:

 • NNT điền đầy đủ thông tin các ô có dấu (*).
 • Chọn loại tờ khai (*): Bắt buộc chọn loại tờ khaiNSD sẽgửi.
 • 05/KK-TNCN: Tờ khai quyết toán dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • 05/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán dành chotổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân (Thông tư số 92/2015/TT-BTC).
 • 05/DS-TNCN: Danh sách cá nhân nhận thunhập dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giảithể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Thông tư số 92/2015/TT-BTC)
 • Chọn file dữ liệu (*): ấn nút “Chọn tệp”/tìm đến file dữ liệu cần gửi/ Chọn file cần gửi, kích chuột trái vào file đã chọn, chọn “open”
 • Xác nhận thông tin (*): Nhập chính xác các ký tự giống ô bên cạnh
 • Gửi lại file dữliệu:
 • Nếu trong hệ thống đã tồn tại file và file có trạng thái “Chưa phê duyệt” thì được thực hiện ghi đè lên file cũ, trạng thái file mới gửi là “Chưa phê duyệt”
 • Nếu trong hệ thống đã tồn tại file và file có trạng thái khác “Chưa phê duyệt” thì hệ thống sẽ kiểm tra lần nộp trên tờ khai:
  • Nếu tờ khai là chính thức:
   • Trước hạn nộp: Cho phép gửi tờ khai chính thức nhiều lần, tờ khai mới có trạng thái là “Chưa phê duyệt”, các file đã tồn tại thì có trạng thái là “Đã gửi lại file”
   • Sau hạn nộp: Cảnh báo: “Đã hết hạn nộp tờ khai chính thức, đề nghị nộp tờ khai bổ sung”
  • Nếu là tờ khai bổ sung:
   • Đưa ra cảnh báo: “Tờ khai đã tồn tại trong hệ thống, đề nghị nâng lần bổ sung và gửi lại”

Bước 3: Ấn nút Gửi tờ khaiđể gửi tờ khai tới CQT.

Màn hình “Nộp tờ khai thành công” xuất hiện, NNT đã hoàn tất việc gửi tờ khai quyết toán thuế tới CQT:

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

2.3. Chức năng “Tra cứu tờ khai”

Bước 1: Chọn chức năng“Quyết toán thuế”àchọn tiếp Tra cứu tờ khai

 

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Bước 2: NNT chọn các tiêu chí tìm kiếm: Tờ khai, Trạng thái, Ngày gửi. Sau đó ấn nút “Tra cứu”.

Bước 3: Ấn nút “Tra cứu”. Màn hình “Kết quả tra cứu” hiển thị kết quả tra cứu theo các tiêu chí đã lựa chọn ở bước 2

 Newca-huong-dan-su-ho-tro-quyet-toan-tncn-cn

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Câu hỏi liên quan