Hướng dẫn nộp tờ khai XML trên hệ thống ETAX

Tổng quan:

Để nộp tờ khai thuế qua mạng trước hết người dùng cần đăng ký tờ khai với Cơ quan thuế và hoàn thành các tờ khai theo mẫu của cơ quan thuế bằng hình thức khai trực tuyến hoặc khai thuế qua phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK). Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số NewTel-CA xin hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế kết xuất từ phần mềm HTKK (đối với hệ thống thuế ETAX) như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
  • USB token NewTel-CA đã cài đặt trên máy tính.
  • Máy tính đã được cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK kiến trúc mới.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Sau khi đã hoàn thành kê khai trên phần mềm HTKK, người dùng chọn nút Kết xuất XML để kết xuất tờ khai điện tử
Newca-huong-dan-nop-to-khai-XML-tren-he-thong-ETAX-1Bước 2: Chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai (đảm bảo nguyên tắng dễ nhớ, dễ tìm), rồi chọn Save
Newca-huong-dan-nop-to-khai-XML-tren-he-thong-ETAX-2Bước 3: Khi màn hình thông báo Kết xuất tờ khai XML thành công thì bạn chọn Đóng để hoàn tất quá trình kết xuất tờ khai từ phần mềm HTKK.
Newca-huong-dan-nop-to-khai-XML-tren-he-thong-ETAX-3Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản của đơn vị trên cổng giao dịch trực tuyến http://thuedientu.gdt.gov.vn. Bạn chọn chức năng Khai thuế Nộp tờ khai XML. Sau đó bấm Chọn tệp tờ khai
Newca-huong-dan-nop-to-khai-XML-tren-he-thong-ETAX-4Bước 5: Trong cửa sổ Open, bạn tìm đến thư mục lưu tệp tờ khai đã kết xuất trước đó, sau đó chọn tệp tờ khai cần gửi và bấm Open
Newca-huong-dan-nop-to-khai-XML-tren-he-thong-ETAX-5
Lưu ý: Trong trường hợp cửa sổ Open không hiển thị có thể nó bị ẩn sau trang web. Bạn nhấn nút thu nhỏ trình duyệt xuống để nhìn thấy cửa sổ Open.
Trong trường hợp bạn không chọn được tệp tờ khai tham khảo FAQ…. (tại đây)
Bước 6: Bấm nút Ký điện tử.
Newca-huong-dan-nop-to-khai-XML-tren-he-thong-ETAX-6Bước 7: Cửa sổ nhập mã pin hiển thị, bạn nhập Số PIN sau đó bấm Chấp nhận.
Newca-huong-dan-nop-to-khai-XML-tren-he-thong-ETAX-7Bước 8: Thông báo “Ký tệp tờ khai thành công” hiển thị, bạn bấm vào OK để hoàn tất quá trình ký tệp tờ khaiNewca-huong-dan-nop-to-khai-XML-tren-he-thong-ETAX-8Bước 9: Bấm Nộp tờ khai để gửi tờ khai đến Cơ quan Thuế.
Newca-huong-dan-nop-to-khai-XML-tren-he-thong-ETAX-9Sau khi nộp tờ khai thành công, hệ thống hiển thị Danh sách tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan thuế.
Newca-huong-dan-nop-to-khai-XML-tren-he-thong-ETAX-10
Chúc bạn thành công!

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Câu hỏi liên quan