2-videohdnopthuedientu-Ketoangioi.com_.vn_-150x123

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ Bước 1: Bạn thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ http://nopthue.gdt.gov.vn • Trên giao diện nhấn “Đăng ký “để đăng ký sử dụng dịch vụ . • Xuất hiện…Xem chi tiết

2

Giải pháp cho Chính phủ điện tử

Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bất cứ…Xem chi tiết