kh

Bảng giá cho tổ chức doanh nghiệp

   BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO TỔ CHỨC,DOANH NGHIỆP   1. Đối với tổ chức,doanh nghiệp đăng ký mới:   2. Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn hoặc chuyển đổi nhà cung cấp :      Lưu ý : – CĐ : Gói chuyển đổi – GH : Gói gia hạn – Gói  2 năm ,…Xem chi tiết