dich-vu-chu-ky-so

[TCT ]Tạm ngừng dịch vụ của NH TMCP Bưu điện Liên Việt

Tổng cục Thuế nhận được thông báo của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) về việc Tạm dừng hệ thống từ 16h30 thứ sáu ngày 28/08/2015 đến 08h00 thứ hai ngày 31/08/2015 để thực hiện nâng cấp hệ thống của Ngân hàng. Trong thời gian này Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) sẽ ngừng…Xem chi tiết

kh

Bảng giá cho tổ chức doanh nghiệp

   BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO TỔ CHỨC,DOANH NGHIỆP   1. Đối với tổ chức,doanh nghiệp đăng ký mới:   2. Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn hoặc chuyển đổi nhà cung cấp :      Lưu ý : – CĐ : Gói chuyển đổi – GH : Gói gia hạn – Gói  2 năm ,…Xem chi tiết